اخبار افرا
خدمت جديد افرا برای موسسات نيكوكاری
خدمت جديد افرا برای موسسات نيكوكاری

توسعه‌ زیرساخت‌‌‌های نیکوکاری هدف موسسه افرا است که از زمان تاسیس تاکنون دنبال شده است.
افرا در خدمت جدید خود، یک بسته نرم افزاری را برای ارائه به موسسات نیکوکاری تعریف کرده که امکانات مختلفی را در اختیار آن ها قرار خواهد داد.

همکاران سیستم اولین حامی افرا در مسیر توسعه‌ی زیرساخت‌های نیکوکاری کشور
همکاران سیستم اولین حامی افرا در مسیر توسعه‌ی زیرساخت‌های نیکوکاری کشور

شرکت همکاران سیستم به عنوان اولین حامی افرا، پیشگام شده است تا در حوزه توسعه مسئولیت اجتماعی خود، پروژه‌­هایی را برای همکاری با برخی موسسات نیکوکاری ارزیابی شده توسط افرا اجرا کند.