اخبار افرا
ویژه‌نامه پاییز تحقیق میدانی از موسسات نیکوکاری
ویژه‌نامه پاییز تحقیق میدانی از موسسات نیکوکاری

موسسه افرا در راستای شناخت از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم نهاد از یک سو و مسائل و چالش‌های آنها در دوره قبل و بعد از شیوع کرونا از سوی دیگر، پروژه تحقیق میدانی را کلید زد.

عرضه‌ی راهکار نرم‌افزاری ویژه‌ی موسسات نیکوکاری با همکاری موسسه حامیان نواندیش افرا
عرضه‌ی راهکار نرم‌افزاری ویژه‌ی موسسات نیکوکاری با همکاری موسسه حامیان نواندیش افرا

افرا با همکاری چهار شرکت نرم‌افزاری همکاران سیستم، سپیدارسیستم آسیا، توسعه زیر ساخت‌های فناورانه ابرآمد و سرونو(SarvCRM) راهکار ویژه‌ی موسسات نیکوکاری ارائه می‌کند.

فراخوان «خودارزیابی» موسسات نیکوکاری
فراخوان «خودارزیابی» موسسات نیکوکاری

انتظار به پایان رسید؛ از هشتم آذر خدمت جدید افرا در اختیار موسسات نیکوکاری قرار گرفته است. طبق وعده قبلی، خدمت خودارزیابی موسسات نیکوکاری، در بعد اول استاندارد افرا  عملیاتی شده است.

نتایج تحقیق میدانی از ۵۰ موسسات نیکوکاری منتشر شد
نتایج تحقیق میدانی از ۵۰ موسسات نیکوکاری منتشر شد

افرا در مصاحبه با ۵۰ موسسه نیکوکاری و سازمان مردم نهاد در تابستان امسال، علاوه بر بررسی سطح زیرساخت‌های فناوری اطلاعات موسسات نیکوکاری، با مهمترین چالش‌های موسسات در قبل و بعد از شیوع کرونا نیز آشنا شد.