استاندارد افرا
چهار تجربه «بهبود مستمر» در موسسات نیکوکاری
چهار تجربه «بهبود مستمر» در موسسات نیکوکاری

حتما شنیدید که لازمه پایداری در موسسات نیکوکاری «بهبود مستمر» است. با توجه به تحولات فضای حاکم بر موسسات و رقابتی شدن روزافزون فضای فعالیت آنان به‌ویژه در حوزه‌ جذب منابع مالی، و نیز لزوم...

اهمیت بهبود مستمر در موسسات نیکوکاری
اهمیت بهبود مستمر در موسسات نیکوکاری

بهبود مستمر، لازمه پایداری در موسسات نیکوکاری است. حتی موسساتی که خود را موفق می‌دانند، ممکن است تصور می‌کنند این موفقیت دائمی است یا سطحی از خدمت که ارائه می‌کنند کافی است و راه را...