مقاله‌های مرتبط با استاندارد افرا
اثر کرونا بر مدیریت منابع انسانی موسسات غیرانتفاعی
اثر کرونا بر مدیریت منابع انسانی موسسات غیرانتفاعی

همه‌گیری، سلامت و رفاه افراد را به خطر می‌اندازد و تهدیدی علیه آن دسته از نهادهای اجتماعی است که از کارکرد صحیح در جامعه حمایت می‌کنند. برای موسسات غیرانتفاعی، کووید-۱۹ به مثابه فراخوانی در جهت انجام اقدامات مورد نیاز در بسیاری از سطوح است. با ظهور اثرات مخرب همه‌گیری، موسسات غیرانتفاعی به ارائه خدمات ضروری و کمک به افراد آسیب‌پذیر ادامه داده‌اند.

نگاهی به مدیریت منابع انسانی در موسسات نیکوکاری و داوطلبانه
نگاهی به مدیریت منابع انسانی در موسسات نیکوکاری و داوطلبانه

تحقق اهداف چشم‌انداز در سازمان‌های داوطلبانه در گرو داشتن سرمایه انسانی راضی، وفادار، کارآمد و همراه است. با این وجود می‌توان ادعا کرد که هنوز جایگاه کلیدی و نقش راهبردی مدیریت منابع انسانی در ایجاد تعهد و دلبستگی سازمانی و تعالی عملکرد کارکنان و داوطلبان، و به تبع آن افزایش بهره‌وری و کارایی سازمانی برای بسیاری از دست‌اندرکاران اجرایی سازمان‌ها اعم از سازمان‌های غیرانتفاعی و داوطلبانه، سازمان‌های بخش عمومی و بنگاه‌های اقتصادی مشخص نشده است.

اهمیت منشور اخلاقی و رهبری اخلاق‌مدار برای موسسات نیکوکاری
اهمیت منشور اخلاقی و رهبری اخلاق‌مدار برای موسسات نیکوکاری

موسسات نیکوکاری و مردم‌نهاد سازمان‌هایی هستند که هدف از به وجود آمدن آن‌ها خدمت‌رسانی در راستای منفعت عموم است. ماموریت یک سازمان نیکوکاری نشان‌دهنده روش خاصی است که از طریق آن، سازمان به اهداف خود در زمینه منافع عمومی تحقق می‌بخشد.

ماموریت و چشم‌انداز چگونه به یاری موسسات نیکوکاری می‌آید؟
ماموریت و چشم‌انداز چگونه به یاری موسسات نیکوکاری می‌آید؟

بنیان‌گذاران هر موسسه نیکوکاری یا سازمان مردم‌نهاد، در زمان پایه‌گذاری سازمان خود، هدف و حوزه فعالیت مشخصی در ذهن دارند. آن‌ها از همان ابتدا و به واسطه شناخت یک نیاز، و داشتن یک دغدغه فردی یا جمعی در جامعه هدف، ماموریتی برای خود برگزیده‌اند و تصویری از آینده آرمانی در ذهن دارند.

نقش هیئت مدیره و مدیرعامل در اداره سازمان غیرانتفاعی و داوطلبانه
نقش هیئت مدیره و مدیرعامل در اداره سازمان غیرانتفاعی و داوطلبانه

در سازمان‌های غیرانتفاعی دو رکن هیئت مدیره و مدیرعامل به سازمان کمک می‌‌‌کنند که ماموریت خود را انجام دهد. در این راستا، نقش‌‌‌های اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل و چگونگی پشتیبانی آن‌ها از یکدیگر باید مد نظر قرار بگیرد.

نقش حاکمیت سازمانی در توسعه اثربخش موسسات نیکوکاری
نقش حاکمیت سازمانی در توسعه اثربخش موسسات نیکوکاری

در سازمان‌های غیردولتی، حکمرانی خوب از طریق یک سیستم پایش و توازن داخلی اعمال می‌شود که قدرت و اقتدار را برای اطمینان از تامین منافع عمومی بین مدیریت اجرایی و یک نهاد حاکم تقسیم می‌کند. کارکرد این نهاد حاکم را می‌توان در شکل کلان، مشارکت موثر همه ذی‌نفعان و ذی‌ربطان و مهم‌تر از همه صدای مردم بودن دانست.