مقاله‌ها
چگونه «مدیریت درست» را عملی کنیم
چگونه «مدیریت درست» را عملی کنیم

تیم «بنیاد بهبود اجتماعی» از طریق آموزش و مشاوره در زمینه‌ی بازبینی و بهبود شیوه‌های مدیریت، با تعدادی موسسه‌ی نیکوکاری همکاری کرده است. با وجود اطلاعات و راهنمایی‌های جامع و مفید در این روند بیش‌تر با موسسه‌های نیکوکاری‌ای روبرو می‌شویم که هیئت مدیره‌شان زمان کافی برای بهبود فعالانه‌ی شیوه‌های مدیریت‌شان ندارند. بنابراین، متولیان و مدیران ارشد چگونه می‌توانند در این مسیر قدم بگذارند؟

پنج روند برندینگ در سازمان‌های غیرانتفاعی
پنج روند برندینگ در سازمان‌های غیرانتفاعی

چرا باید شما را به سازمان‌های دیگر ترجیح دهند؟ این پرسش نقطه‌ی تمایز شما را نشان می‌دهد. درست است که سازمان‌های غیرانتفاعی بسیاری به مشکلات اجتماعی رسیدگی می‌کنند اما این موضوع به خیرین برای انتخاب سازمانی که می‌خواهند از آن حمایت کنند، گزینه‌های بیش‌تری می‌دهد از این رو باید وجه تمایز سازمان‌تان را مشخص کنید.

کمک‌های انسان‌دوستانه ما را شادتر می‌کنند
کمک‌های انسان‌دوستانه ما را شادتر می‌کنند

براساس یافته‌های این پژوهش، بهره‌گیری از افراد داوطلب و کمک به آن‌ها برای ایجاد ارتباطات اجتماعی می‌تواند برای نیکوکاران نیز سودمند باشد. این نکته امید به جذب کمک‌های مالی بیش‌تر در سازمان‌های غیرانتفاعی را افزایش داده است.

انتخاب دقیق واژه‌ها می‌تواند میزان جذب کمک‌های نیکوکارانه را بیش از ۳۰۰ درصد افزایش دهد!
انتخاب دقیق واژه‌ها می‌تواند میزان جذب کمک‌های نیکوکارانه را بیش از ۳۰۰ درصد افزایش دهد!

هم‌دردی در نوشتن متن‌های مربوط به جمع‌آوری کمک‌های مالی، می‌تواند میزان این کمک‌ها را به شدت افزایش دهد. آن‌ها برای بررسی فرضیه‌های خود، ۲۰۰ هزار آدرس ایمیل متعلق به خیرین بالقوه از سراسر کشور هند و یک لیست ۱۰۰ هزارنفره از خیرین ِ یک موسسه خیریه‌ی شناخته‌شده‌ی کمک به سالمندان را جمع‌آوری کردند.