قصه‌گویی محتوایی

قصه‌گویی محتوایی برای جذب خیر و داوطلب

کارگاه آموزشی پاییز 1402 افرا

ثبت‌نام کارگاه‌های آموزشی پاییز 1402 افرا آغاز شد!

کارگاه فناوری افرا در تابستان 1402

برگزاری کارگاه فناوری افرا در تابستان 1402

موسسه خیریه دارویی قطره

خیریه قطره گواهینامه ارزیابی دیجیتال افرا را دریافت کرد

انجمن حامی

تجربه انجمن حامی از خدمات افرا

رادیو افرا 26 - بنیاد خیریه معلولین - ناهید کلوشانی

شماره 26: روایت بنیاد خیریه معلولین در مهمانی ناهید کلوشانی

کارگاه بهبود مستمر در رشت

کارگاه بهبود مستمر در رشت

کارگاه برنامه ریزی اجرا ارزیابی شهریور 1402

دومین کارگاه برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی در تابستان 1402

کارگاه برنامه ریزی اجرا ارزیابی افرا

کارگاه برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی در محل موسسه افرا برگزار شد

کارگاه مدیریت مالی

کارگاه مدیریت مالی در موسسه‌های نیکوکاری برگزار شد

دلایل جدا شدن داوطلب ها

دلایل جدا شدن داوطلب ها

روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی

روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی