برگزاری دوره آموزشی بعد سوم استاندارد افرا

روز گذشته اولین دوره آشنایی با رویه های اجرایی بعد ارتباطات استاندارد افرا در سازمان ها به میزبانی موسسه افرا برگزار شد.

در این کارگاه که آقای ناصر نوربخش تدریس آن را بر عهده داشتند، ده نفر از فعالان موسسات نیکوکاری به صورت حضوری و مجازی شرکت کردند. این کارگاه در راستای دوره های آموزشی پیاده سازی ملزومات ابعاد استاندارد در موسسات است که با رویکردی مشارکتی برگزار می شوند. مخاطب این دور از کارگاه های افرا، مدیران و کارشناسان موسسات مردم‌نهاد هستند که با هدف آشنایی با شیوه‌های عملی استقرار ملزومات استاندارد اداره موسسات نیکوکاری گرد هم می آیند. شرکت‌کنندگان این دوره از موسساتی در تهران و شهرهای دیگر بودند و به مدت ۴ ساعت گزاره‌های بعد ارتباطات افرا را همراه با مدرس بررسی و تمرین کردند.