موسسه معلولین باور شهرستان مریوان

حوزه‌های فعالیت: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی

نام مدیرعامل: حسن باقنده

استان: کردستان
شهر: مریوان

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار معلم - کوچه سرکانی

تلفن: 087-34531032