موسسه قرآنی جابرین عبدالله انصاری

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت حمایت از افراد دارای معلولیت فرهنگی/ هنری مذهبی

نام مدیرعامل: خدیجه سولگی

استان: گیلان
شهر: رشت

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان سردار جنگل - کوچه عطا آفرین - مرکز قرآنی جابرین عبدالله انصاری

تلفن: 013-33226503