موسسه فرهنگی هنری بانوان کریم آل طه

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری فرهنگی/ هنری

نام مدیرعامل: ناهید خسروی

استان: چهارمحال و بختیاری
شهر: فارسان

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان رجائی خسینه اعظم یا بیت الزهرا