موسسه خیریه کرمان پارسا

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری فقرزدایی

استان: کرمان
شهر: کرمان

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار هوانیروز، هوانیروز26، نبش زنبق 22

تلفن: 034-32813515

اینستاگرام