موسسه خیریه امام سجاد (ع) گنبد

حوزه‌های فعالیت: فقرزدایی

استان: گلستان
شهر: گنبد کاووس
موسسه خیریه امام سجاد (ع) گنبد

راه‌های ارتباطی

آدرس: کوی مخابرات - بلوار جهاد - کوچه 5

تلفن: 017-۳۳۳۳۷۶۶۷

اینستاگرام