موسسه بانوان خیر مدرسه ساز آذربایجان شرقی

حوزه‌های فعالیت: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی حمایت تحصیلی و آموزشی

نام مدیرعامل: معصومه علیزاده

استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز

راه‌های ارتباطی

آدرس: چايكنار، آبرسانی، كوچه حسن، اول گلكار، مجتمع مردانی آذر

تلفن: 041-33351849