مرکز مطالعات ورزش و سلامت توسا

حوزه‌های فعالیت: ورزشی

نام مدیرعامل: فرشاد رفیعی

استان: کرمان
شهر: کرمان
مرکز مطالعات ورزش و سلامت توسا

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار معلم 18، مجتمع کیمیا، واحد 9

وب سایت

اینستاگرام