مرکز روزانه آموزشی توان بخشی رنگین کمان سپید

حوزه‌های فعالیت: حمایت از افراد دارای معلولیت خیریه و نیکوکاری سالمندان

استان: اصفهان
شهر: اصفهان

راه‌های ارتباطی

آدرس: ابشار سوم بعد از بلوار اشک آوند بعد از پل راه آهن کوچه شهید جمشیدی

تلفن: 031-38583449

وب سایت

اینستاگرام