مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد سنندج

نام مدیرعامل: روجیال ویسی

استان: کردستان
شهر: سنندج
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد سنندج

راه‌های ارتباطی

آدرس: سه راهی جهاد - روبه‌روی كميته امداد و اداره كل اوقاف

تلفن: 087-33287469

ایمیل: raad.sanandaj@gmail.com