مؤسسه خیریه رویش سبز تنکابن

حوزه‌های فعالیت: حمایت تحصیلی و آموزشی کودکان

نام مدیرعامل: طاهره خسروی

استان: مازندران
شهر: تنکابن

راه‌های ارتباطی

آدرس: کوچه شهید تسلیمی کار، جنب سوپرنوشین

تلفن: 011-۵۴۲۱۰۰۸۱

اینستاگرام