خیریه معلولین ذهنی محمودیه اصفهان

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت حمایت از افراد دارای معلولیت

نام مدیرعامل: نعمت اله طاهری

استان: اصفهان
شهر: اصفهان
خیریه معلولین ذهنی محمودیه اصفهان

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار آتشگاه، بعد از منارجنبان، بلوار شهید آیت ا... اشرفی اصفهانی(کهندژ)، خیابان شهید نبوی منش

تلفن: 031-۳2335825

وب سایت

ایمیل: info@mahmodieh.ir

اینستاگرام