خیریه آرمان شایان ایرانیان

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری

نام مدیرعامل: مجید خسروی

استان: تهران
شهر: تهران
خیریه آرمان شایان ایرانیان

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان آیت اله کاشانی خیابان بهنام روبروی بوستان تربیت

تلفن: 021-44022325

اینستاگرام