جمعیت دوستداران کوه نور

حوزه‌های فعالیت: محیط زیست/ منابع طبیعی / حیات وحش و حیوانات

شهر: ياسوج
جمعیت دوستداران کوه نور

ماموریت سازمان

این موسسه در زمینه کارهای فرهنگی و آموزشی و مسائل زیست محیطی به صورت تمام وقت، داوطلبانه، خیرخواهانه و عام المنفعه، و به شکل غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می کند.

چشم‌انداز سازمان

با توجه به اینکه اعم فعالیت ها به صورت داوطلبانه، غیرسیاسی، فرهنگی و مردمی هستند، امید داریم که روند انجام امور و برنامه ها روزبروز پیشرفت کند.

راه‌های ارتباطی

آدرس: نجف آباد - پشت ایستگاه رادیو - خیابان بهار

تلفن: 074-33243484