جامعه معلولین الشتر

حوزه‌های فعالیت: حمایت از افراد دارای معلولیت

استان: لرستان
شهر: الشتر

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان شهید رحیمی - پایین تر درمانگاه شهید مرادی - روبروی آژانس1616

تلفن: 066-32526111