انجمن معلولین توانمند همت گرگان

حوزه‌های فعالیت: حمایت از افراد دارای معلولیت

نام مدیرعامل: سوگند روشنی

استان: گلستان
شهر: گرگان
انجمن معلولین توانمند همت گرگان

راه‌های ارتباطی

آدرس: چهارراه فلسفی - ایران مهر بالا - ابوذر33 - مرکز مثبت زندگی

تلفن: 017-32433932

اینستاگرام