انجمن معلولین ئاسو هیوا بانه

نام مدیرعامل: هادی همت

استان: کردستان
شهر: بانه

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار سقز - بازارچه شهرداری

تلفن: 087-34245456