انجمن خیریه حمایت از بیماران استومی کرمان

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت

نام مدیرعامل: حسن کاظم زاده

استان: کرمان
شهر: کرمان
انجمن خیریه حمایت از بیماران استومی کرمان

راه‌های ارتباطی

آدرس: بیمارستان باهنر کرمان - طبقه اول - جنب بخش آنکولوژی

تلفن: 034-32228939

اینستاگرام