انجمن خیریه کودکان بی سرپرست شهیدان شهر تاش نوشهر

حوزه‌های فعالیت: ایجاد سرپناه و مسکن کودکان

نام مدیرعامل: سهیلا قاسمی پاشل

استان: مازندران
شهر: نوشهر
انجمن خیریه کودکان بی سرپرست شهیدان شهر تاش نوشهر

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان فرودگاه پرواز2

تلفن: 011-52329466

اینستاگرام