انجمن توانمندسازی و حمایت از کودکان مهر و صلح گلستان

حوزه‌های فعالیت: حمایت از افراد دارای معلولیت

نام مدیرعامل: محجوبه نجفی نژاد

استان: گلستان
شهر: گرگان

راه‌های ارتباطی

آدرس: خيابان وليعصر، نبش عدالت 16، مجتمع تجاری مرجان، طبقه سوم، واحد سوم