کانون و موسسه فرهنگی خدماتی نابینایان نصر اصفهان

نام مدیرعامل: حمید هنرکار

شهر: اصفهان

راه‌های ارتباطی

آدرس: میدان قدس - خانه جوان

تلفن: 031-34450685