کانون فرهنگی اجتماعی بانوان تیران و کرون

حوزه‌های فعالیت: زنان و خانواده علوم و فناوری فرهنگی/ هنری

نام مدیرعامل: اشرف دادخواه

استان: اصفهان
شهر: اصفهان

راه‌های ارتباطی

آدرس: شهر تيران - خیابان طالقانی جنوبی - كودكستان شبكه فرهنگی انقلاب جنب امامزاده