کانون توسعه کارآفرینی روستایی اندیشه پویا

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی توسعه جوامع محلی عمران و آبادانی

استان: تهران
شهر: تهران
کانون توسعه کارآفرینی روستایی اندیشه پویا

چشم‌انداز سازمان

آنچه چشم انداز ما را می‌سازد در واقع سوال‌ها و ای کاش‌هایی است که در ذهن ما نقش بسته است و به آنها می اندیشیم. مهمترین این سؤالات عبارتند از : چه می‌شد اگر میتوانستیم تغییرات اقتصادی در روستاها به وجود آوریم و از فرصت‌های نهفته در روستاها استفاده کنیم؟ چه می‌شد اگر می‌توانستیم استعدادهای کارآفرینانه را جذب کنیم و آنها را در محیط روستا پویا نماییم؟ چه می‌شد اگر می‌توانستیم با فعال کردن جریان کارآفرینی در روستاها، شاهد فضای تعاون، خوشبینی، بلند نظری، جنب و جوش و نشاط در روستاها باشیم؟ چه می‌شد اگر فرآیند توسعه کارآفرینی روستایی به عنوان موضوع مطالعاتی در مراکز علمی مورد بررسی قرار می‌گرفت و پژوهش‌های بنیادی و کاربردی هدفمند می‌شد؟ چه می‌شد اگر دانشگاه‌ها ارتباط تنگاتنگ با کشاورزی، صنعت و خدمات در روستاها داشتند؟ چه می‌شد اگر می‌توانستیم شرایطی ایجاد کنیم که با مشارکت روستاییان، کارآفرینی در روستاها حیات یافته و رشد آن ادامه یابد؟ چه می‌شد اگر می‌توانستیم تحقق کارآفرینی روستایی را نه تنها برای کارآفرینان روستایی بلکه برای کسانی که آن را باور دارند، الهام بخش سازیم؟ در واقع پاسخ به همه این سؤال‌ها چشم‌انداز ما را در طرح توسعه کارآفرینی روستایی ایران (تکرا) می‌سازد. ما می‌خواهیم اکوسیستم کارآفرینی روستایی را در همه روستاهای کشور فعال نماییم.

راه‌های ارتباطی

آدرس: میدان هفت تیر، خیابان شهید مازندرانی، پلاک 6. طبقه 5، واحد15

تلفن: 021-88314631

وب سایت

ایمیل: info@takra.ir