موسسه کارآفرینی خلاق هیوا

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی

نام مدیرعامل: مینا توسلی نیک

موسسه کارآفرینی خلاق هیوا

راه‌های ارتباطی

وب سایت

ایمیل: info@karafarinihiva.ir

اینستاگرام