موسسه پیشگیری از اعتیاد همدل شفق طبرستان

نام مدیرعامل: سمیه رس پناه

شهر: ساری
موسسه پیشگیری از اعتیاد همدل شفق طبرستان

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار کشاورز - کشاورز ۵۴- کوچه شهید کیوان نوری

تلفن: 011-33418153

ایمیل: s.raspanah61@gmail.com

اینستاگرام