موسسه نیکوکاری رعد الغدیر پاکدشت

نام مدیرعامل: احمد نصیری

شهر: پاکدشت

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان مطهری - بعداز میدان شهید گمنام - خیابان شهید نورا… پازوکی - کوچه شهید محمد رضا پازوکی

تلفن: 021-36011320

ایمیل: rade.pakdasht@gmail.com