موسسه نشاط گستر آریامن استرآباد

حوزه‌های فعالیت: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده سالمندان فرهنگی/ هنری

نام مدیرعامل: مژگان سبحانی

استان: گلستان
شهر: گرگان

ماموریت سازمان

توانمند سازی بانوان ودختران جامعه اسلامی

چشم‌انداز سازمان

باتوانمندسازی و ارتقا اعتماد به نفس در بانوان مادرا ن مدیران مدبر برای تربیت فرزندان نسل آینده خواهیم داشت

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان علی‌محمدی - کوچه نهم

تلفن: ۰۱۷-32173501

اینستاگرام