موسسه نابینایان توانگران کارآفرین شیراز

نام مدیرعامل: محمدقاسم شایسته

شهر: شیراز
موسسه نابینایان توانگران کارآفرین شیراز

راه‌های ارتباطی

آدرس: امیرکبیر، چهارراه سرباز، سفیر شمالی، خیابان صاحب الامر غربی، روبه‌روی کوچه 19

تلفن: 071-38318815

وب سایت

ایمیل: bonyadtavangaran@gmail.com

اینستاگرام

تلگرام