موسسه موقوفه و خیریه شهید همراهیان

نام مدیرعامل: سید امیر همراهیان

شهر: همدان

ماموریت سازمان

پیگیری و اجرای مفاد ماده 2 اساسنامه موقوفه و خیریه(هداف از تشکیل موقوفه و موضوع فعالیت آن)

چشم‌انداز سازمان

ایجاد دوره اول مدارس علوم و معارف اسلامی و ایجاد کانون قرآنی شهید همراهیان

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار شهید خرم رودی - کوچه قائم

تلفن: 081-38219932

ایمیل: acc.farhadian2000@gmail.com