موسسه فرهنگی اجتماعی بانوان کوثر مشهد کاوه

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی زنان و خانواده

نام مدیرعامل: کبری شملی

استان: اصفهان
شهر: چادگان

راه‌های ارتباطی

آدرس: روستای مشهد كاوه، خيابان اصلی به طرف كميتک، مجتمع فرهنگی صاحب الزمان (عج)