موسسه خیریه یار مهربان

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری

نام مدیرعامل: سیده بهناز روستا

استان: فارس
شهر: شیراز

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار رحمت از میدان کوزه کری به سمت سرای دارالرحمه بین کوچه 47 و 49

تلفن: 071-37382056