موسسه خیریه کمک رسانی حضرت زهرا

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری فرهنگی/ هنری

نام مدیرعامل: محمود اسدی

استان: کرمان
شهر: کرمان
موسسه خیریه کمک رسانی حضرت زهرا

راه‌های ارتباطی

آدرس: چمران، خیابان شریعتی، خیابان فتح علیشاهی

تلفن: 034-32237726