موسسه خیریه هیات ابوالفضلی بیرجند

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی ایجاد سرپناه و مسکن بهداشت و سلامت حمایت تحصیلی و آموزشی خیریه و نیکوکاری فقرزدایی مذهبی

نام مدیرعامل: سیدعلی خیریه

استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند

ماموریت سازمان

1- احداث منازل مسکون و کوچیک سازی جهت خانواده های نیازمند 2- تحت پوشش قراردادن افراد کم بضاعت 3- تحت پوشش قراردادن ایتام 4- برگزاری مراسمات مذهبی 5- برگزار مراسم محرم همراه با پخت غذا

چشم‌انداز سازمان

1- احداث و ایجاد دارالشفا کلیه خدمات درمانی به محرومان منطقه 2-احداث و ایجاد فضای آموزشی اعم از خوابگاه وسلف سرویس

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان جمهوری اسلامی هیات ابوالفضلی بیرجند

تلفن: 056-32234906

ایمیل: rastegarm8689@gmail.com