موسسه خیریه مهر تابان مادرانه

نام مدیرعامل: احمد محمدی آق قلعه

شهر: تهران

ماموریت سازمان

بهبود وضعيت زندگي نيازمندان

چشم‌انداز سازمان

فعاليت نامحدود كمكرساني و عدالت اجتماعي و ايجاد شعب در ساير استانها

راه‌های ارتباطی

آدرس: نازی آباد ، خیابان شهید عباس اوجانی، خیابان شهید احمد بابایی، مجتمع مدائن، پلاک ٢، طبقه منفی ١، واحد ٣٢

تلفن: ٠٢١-٥٥٣٠١٢٦١

ایمیل: farzanehgeramipour@yahoo.com