موسسه خیریه مهرپویان کریمان علوی کرمان

نام مدیرعامل: احمد سلطانی

شهر: کرمان
موسسه خیریه مهرپویان کریمان علوی کرمان

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان فلسطین - کوچه فلسطین 4

تلفن: 034-32224940

وب سایت

ایمیل: info@mehrpuyan.ir