موسسه خیریه منادیان راه هجرت کرمان

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

نام مدیرعامل: عبداله حسینی

استان: کرمان
شهر: کرمان
موسسه خیریه منادیان راه هجرت کرمان

راه‌های ارتباطی

آدرس: پارک مطهری ابتدای بلوار قدس موسسه خیریه منادیان راه هجرت÷

تلفن: 034-32518261