موسسه خیریه زنان نیکوکار مهتاب نیک گامان جمشید کرمان

نام مدیرعامل: محمد کاربخش

شهر: کرمان

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان شهید بهشتی 5 - پلاک 29

تلفن: 034-32476130