موسسه خیریه دیابت اصفهان

نام مدیرعامل: احمد نیلفروشان

شهر: اصفهان
موسسه خیریه دیابت اصفهان

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان جی، خیابان الهور، ابتدای بلال شرقی

تلفن: 031-32258988

وب سایت

ایمیل: info@diabet-charity.ir