موسسه خیریه خیرین گمنام رفسنجان

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی خیریه و نیکوکاری

نام مدیرعامل: علی دره‌کردی

استان: کرمان
شهر: رفسنجان
موسسه خیریه خیرین گمنام رفسنجان

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان امیرکبیر غربی - کوچه 24(دفتر) - کوچه 26(کارگاه خیاطی)

تلفن: 034-34264491

وب سایت

اینستاگرام