موسسه خیریه خانواده مهر و ماه کاسپین

نام مدیرعامل: سمیرا لایینی

شهر: گرگان

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان عدالت 97(میناگل)، بن بست میناگل 3، ساختمان ستاره، طبقه اول