موسسه خیریه بچه های آفتاب ماهان

حوزه‌های فعالیت: زنان و خانواده کودکان

نام مدیرعامل: طاهره حسینقلی زاده

استان: کرمان
شهر: کرمان
موسسه خیریه بچه های آفتاب ماهان

چشم‌انداز سازمان

تنها غذا کافی نیست، برای آنها آموختن فراهم کنیم

راه‌های ارتباطی

آدرس: پروین اعتصامی، کوچه ۱۵، پلاک ۱۲

اینستاگرام

تلگرام