موسسه خیریه ایثار شفیع زاده بابل

حوزه‌های فعالیت: حمایت از افراد دارای معلولیت

نام مدیرعامل: علیرضا مرادی

استان: مازندران
شهر: بابل

راه‌های ارتباطی

آدرس: امیرکلا - خیابان شهید سهرابی 3 - مرکز معلولین شفیع زاده

تلفن: 011-32394114

اینستاگرام