موسسه خیریه امید مهر عاطفه‌های گلستان

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری

نام مدیرعامل: مائده مهدوی

استان: گلستان
شهر: گرگان

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان افسران - کوچه افسران 6