موسسه خیریه امام زمان اردکان

نام مدیرعامل: اعظم شاکر

شهر: اردکان

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان شهید قانعی - کوی شهید عسگری - بن بست 4

تلفن: 035-32239912